Biroul Voucher Materna și Sprijin Financiar

ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI CARE DORESC SĂ SE AFILIEZE PROGRAMULUI VOUCHER MATERNA BUCUREȘTI.

Unitățile sanitare publice/private și farmaciile care doresc să se aflilieze programului Voucher Materna București sunt rugate să ne transmită un e-mail pe adresa voucher.materna@dgas.ro în care să ne furnizați nume/prenume, funcția și numărul de telefon al persoanei de contact din partea dvs.

Condiții de acordare a VOUCHER-ULUI MATERNA, IN VALOARE DE 2000 RON

Se acordă beneficiarilor care au domiciliul stabil de cel puțin 6 luni, in Municipiul Bucuresti, înainte de depunerea cererii sau viza de reședință, sub rezerva aceleiasi conditii: minim 6 luni in Municipiul Bucuresti.

IMPORTANT!

 • Nu se înregistrează documentele transmise fără cerere! Lista documentelor necesare privind acordarea Voucherelor Materna se găsesc la secțiunea “ ACTE NECESARE”.
 • Nu sunt acceptate documente care prezintă modificări nesemnate și neparafate de către emitenți.
 • Dosarele incomplete depuse on-line, care nu se completează în termen de 30 de zile de la data înștiințării prin e-mail a completării dosarului, vor fi considerate respinse, urmând ca în vederea acordării Voucher-ului Materna, femeile gravide să depună un nou dosar pentru care vor beneficia de tranșa corespunzătoare a Voucher-ului aferentă săptămânii de sarcină de la momentul depunerii noului dosar.
 • Programul Voucher Materna se adreseaza doar femeilor care sunt gravide la momentul depunerii dosarului, pentru cele care au nascut se acordă stimulentul pentru nou – născut – conditii de acordare și alte informații găsiți în secțiunea Stimulente Financiare – Stimulent Nou-Născut.
 • Adeverința emisă de către medicul ginecolog, care atestă vârsta biometrică a sarcinii, trebuie să fie eliberată cu cel mult 7 zile calendaristice la momentul depunerii dosarului, pentru gravidele care depun inițial dosarul. În cazul gravidelor care depun completarea pentru tranșa a II a, adeverința trebuie să fie eliberată de maxim 30 zile calendaristice.
 • Certificatul fiscal emis de către DITL de sector prin care se atestă lipsa datoriilor față de bugetul local trebuie să fie eliberat de maxim 30 zile calendaristice la momentul depunerii dosarului.
 • Conform Regulamentului de acordare al Voucherului Materna București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 120/28.03.2018, completat și modificat prin H.C.G.M.B. nr. 824/22.11.2018 începând cu săptâmâna a 10-a de sarcină se acordă prima tranșă a voucherului în valoare de 1000 de lei, iar a doua tranșă în valoare de 1000 de lei se acordă începând cu săptămâna a 24-a de sarcină.
 • Începând cu săptămâna a 24-a de sarcină, se revine cu o nouă adeverință de la medicul ginecolog în care se atestă vârsta biometrică a sarcinii și o copie a ecografiei morfologiei de sarcină trimestrul II, după caz.
 • Femeile gravide care depun inițial dosarul începând cu săptămâna a 24-a de sarcină vor primi doar a doua tranșa a voucherului în valoare de 1000 de lei.
 • Capitolul VI. Mențiune specială al Regulamentului de acordare a Voucherului Materna a fost valabil doar 60 de zile de la data demarării programului, respectiv până la data de 10.08.2018. Începând cu data de 11.08.2018 acest capitol nu se mai aplică.

În atenţia beneficiarelor Programului Voucher Materna:

Valabilitatea tichetelor sociale este următoarea:

Pentru tichetele emise între 1 ianuarie și 31 octombrie – valabilitatea este până la 31 decembrie a anului în curs.

Pentru tichetele emise după 1 noiembrie – valabilitatea este până la 31 decembrie a anului următor.

Valabilitatea voucherelor este tipărită pe tichetele Voucherului Materna. 

Cererile privind acordarea voucher-ului MATERNA se pot depune atât fizic, de luni până joi, între orele 9:00-15:00, cât și în format electronic, DOAR la adresa de e-mail voucher.materna@dgas.ro.
Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București
Autobuze: 122, 137, 138, 268, 336, 381,601, 783
Troleibuze: 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91
Metrou: staţia Universitate

Str. Turnu Măgurele, nr. 17 A, sector 4

Șef Birou: Constantina Adelina

Telefon: 0756153439

021.314.23.15-tasta 4

E-mail: voucher.materna@dgas.ro

Program: Luni-Joi, intervalul orar 9:00-15:00.

 • Acordă persoanei aflate în nevoie asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea liberă a opiniei;
 • Realizează activități și servicii de consiliere și informare pentru beneficiarii Voucher-ului Materna.
 • Acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru depunerea dosarului de acordare a Voucher-ului Materna.
 • Furnizează informații adecvate nevoilor beneficiarilor și îi indrumă, unde este cazul către alte servicii de specialitate de care pot beneficia;

 • H.C.G.M.B. nr. 824/22.11.2018 pentru modificarea și completarea H.C.G.M.B. nr. 120/28.03.2018 privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din București pentru achitarea medicamentelor și servicilor medicale denumit Voucher-ul Materna București;
 • H.C.G.M.B. nr. 198/ 28.03.2018 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, modificată și completată de H.C.G.M.B. nr. 564/23.08.2018;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată;

Voucherele au fiecare câte o valoare de 1000 lei, împărțite în tichete de câte 50 lei, acordându-se de două ori:

 • După procesarea cererii se acordă primul voucher, în valoare de 1000 lei.
 • După intrarea în săptămâna a 24-a de sarcină se acordă al doilea voucher, la cererea femeii gravide. Este interzisă acordarea de rest în bani la vouchere.
 • Fiecare gravidă beneficiază de vouchere în valoare de 2000 lei, indiferent de numarul feților. În cazul sarcinilor gemelare, valoarea voucher-ului nu se dublează.

Voucher-ul Materna Bucuresti se acordă oricărei femei cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil în București sau viză de reședință, de cel puțin 6 luni pe raza Capitalei, la data depunerii cererii, după săptămâna a 10 – a de sarcină.

 • Au domiciliul stabil în București sau resedința dobândită pe raza Municipiului București de cel puțin 6 luni la momentul depunerii cererii.
 • La momentul depunerii dosarului, sarcina este de minim 10 săptămâni.
 • Nu înregistrează datorii față de bugetul local.
 • Cererile transmise în format electronic vor fi doar în format pdf. la rezoluție de 200 x200 dpi.
 • Cererile transmise electronic care nu sunt scanate la rezoluția cerută sau care conțin documente în format jpeg., sau care sunt trasmise prin alte mijloace, la alte adrese de e-mail ale D.G.A.S.M.B., nu vor fi procesate.
 • Voucherele Materna se folosesc pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale.În cazul în care acestea sunt folosite în alte scopuri decât cele prevăzute în Regulament, persoanei în cauză i suspendă acordarea Voucherului Materna , iar voucherele nefolosite se vor returna.Voucherele Materna nu se comercializează și nu se preschimbă în bani.

 • Cerere-tip (click pe chenarul portocaliu pentru descărcarea documentului)
 • Notă informare beneficiari-GDPR (←click pe chenarul portocaliu pentru descărcarea documentului)
 • Declaratie de consimţământ se completează doar în cazul în care se depune dosarul/se ridică voucherul de către o altă persoană(←click pe chenarul portocaliu pentru descărcarea documentului);
 • Copie după actul de identitate al femeii gravide/față-verso în cazul vizei de reședință-din care să reiasă domiciliul/reşedinţa de cel puțin 6 luni pe raza Municipiului Bucureşti la data depunerii cererii.
  *dovada domiciliului/reședinței pe raza administrativ teritorială a Municipiului București de cel puțin 6 luni se face prin anexarea unei fotocopii după Cartea de Identitate anterior deținută sau prin adeverință privind istoricul de domiciliu eliberată de Direcția de Evidență a Persoanelor de sector
 • Certificat fiscal (în original cu semnăturile și ștampila unității emitente/digital cu semnătura electronică a unității emitente) emis de către Direcția Taxe și Impozite Locale de sector prin care se atestă lipsa datoriilor față de bugetul local;
  *(Doar gravidele cu domiciliul sau reședința în sectorul 1, sectorul 3, sectorul 5 și sectorul 6 depun documentele fără certificat fiscal, eliberat de către DITL. În baza protocolului dintre DGASMB și DITL sector 1, sector 3, sector 5 și sector 6, interogarea se efectuează de către personalul Biroului Voucher Materna)
 • Adeverință (în original) eliberată de un medic ginecolog în care se atestă vârsta biometrică a sarcinii(semnată și parafată) în care se atestă vârsta biometrică a sarcinii (trebuie să fie eliberată de cel mult 7 zile calendaristice la momentul depunerii dosarului)
 • Copie a ecografiei (interpretarea, nu pozele) de confirmare a sarcinii incipiente sau după caz, ultima ecografie efectuată.

Lista unitatilor afiliate Voucherului Materna
Regulament de acordare a Voucherului Materna – HCGMB nr. 260/2018