Cine beneficiază de stimulentul financiar pentru copiii cu handicap

Dosarele se depun începând cu data de 01 august 2017

Pentru a beneficia de stimulentul financiar în valoare de 1000 lei/lunar acordat copiilor încadraţi în oricare dintre cele 4 grade de handicap, părinții/reprezentantul legal al copilului se vor prezenta cu următoarele acte în original (actele vor fi scante şi/sau fotocopiate la locaţie, deci nu e nevoie să veniţi dumneavoastră cu copiile):

 1. Cerere tip de solicitare a acestui drept, care poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro;

 2. Certificat de naștere al copilului (pentru copiii până în 14 ani), original;

 3. Actul de identitate al reprezentantului legal, original;

 4. Actul de identitate al celuilalt părinte, original; dacă acesta este decedat, certificatul de deces, original; dacă este divorțat, hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, original;

 5. Certificatul de căsătorie sau de divorț al părinților, original;

 6. Actul de identitate al copilului (pentru copiii peste 14 ani), original;

 7. Certificatul de încadrare în grad de handicap, original;
  * Certificatele de handicap emise pe raza Municipiului Bucuresti

 8. Extras de cont pentru plata prin transfer bancar;

 9. Decizie tutore și act de identitate tutore, original – unde este cazul;

 10. Hotărâre plasament și act de identitate asistent maternal, original – unde este cazul.

Unde se depun actele de mai sus:

1. Actele se prezintă la Complexul de Servicii Sociale Ominis din Aleea Turnu Măgurele nr. 17A, Sector 4, Bucureşti, pe latura dinspre Aleea Ciceu, lângă Spălatoria Socială, de luni-vineri între orele 9-15 (staţia de metrou Apăratorii Patriei, sau RATB nr. 232, 102 statia Ciceu.

SAU 2. Actele pot fi transmise online accesand link-ul : http://dgas.ro/stimulenthandicap/.Actele menţionate anterior se vor transmite scanate, la rezoluţie bună, în format pdf. sau jpeg.

RECOMANDĂM EVITAREA DEPLASĂRII ŞI TRANSMITEREA DOCUMENTELOR ÎN FORMAT ELECTRONIC. VĂ ASIGURĂM CA TOATE CERERILE VOR FI ÎNREGISTRATE ŞI PROCESATE.

Vor putea beneficia de stimulentul financiar copiii cu handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ teritorială a municipiului București.

 1. Copiii în vârstă de până la 18 ani;

 2. Cel puțin unul dintre părinți are domiciliul stabil pe raza municipiul București;

 3. S-au depus toate actele doveditoare menționate anterior;

 4. La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte toate actele în original (dacă beneficiarul optează pentru depunerea actelor la sediul Complexului de Servicii Sociale Ominis din Aleea Turnu Măgurele nr. 17A, Sector 4, Bucureşti);

 5. Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată fată de bugetul local.(D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusive datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Ministerului de Finanțe Publice – Agenția Națională de Administrație Fiscală. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI ANTERIOR DEPUNERII DOSARULUI SĂ NU AVEŢI AMENZI NEACHITATE-RATB, RUTIERE, TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, ETC.

 6. Stimulentul se acordă doar prin virament bancar.

ACTELE SE DEPUN O SINGURĂ DATĂ, PE PERIOADA DE VALABILITATE A CERTIFICATULUI DE HANDICAP. ÎN CAZUL IN CARE APAR MODIFICĂRI ÎN SITUAŢIA PĂRINTELUI/REPREZENTANTULUI LEGAL/COPILULUI, AVEŢI OBLIGAŢIA A NE INFORMA.

BANII PENTRU DOSARELE DEPUSE, VOR FI VIRAȚI PÂNĂ ÎN ULTIMA ZI LUCRĂTOARE A LUNII URMĂTOARE.
EX: PENTRU LUNA OCTOMBRIE, BANI VOR FI VIRATI PĂNĂ PE DATA DE 30 NOIEMBRIE

Pentru mai multe detalii, vă stăm cu plăcere la dispoziţie la telefon: 0800821218, APEL GRATUIT DIN TOATE REŢELELE, DE LUNI PÂNĂ VINERI, ÎNTRE ORELE 9-16.

In atentia parintilor copiilor cu dizabilitati, solicitanti ai stimulentului pentru integrare sociala pentru copii!!!!

 

Persoanele din lista de mai jos figureaza cu datorii la bugetul local (amenzi neachitate, impozite, etc), ceea ce nu permite acordarea, in continuare, a stimulentului financiar in valoare de 1000 de lei lunar/copil, in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.292/2017.

Situatiile financiare sunt transmise de catre Directiile de Impozite si Taxe Locale de la nivelul Primariilor de sector, care au competente in stabilirea si colectarea acestor datorii.
Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti nu este si nu poate fi facuta responsabila cu intocmirea acestor situatii financiare.

 

Persoanele care se regasesc in lista sunt rugate sa:

 1. Mearga la Directia de Impozite si Taxe Locale din sectorul in care locuiesc
 2. Plateasca datoriile pe care le au fata de bugetul local, indiferent daca este vorba despre o suma de 1 leu sau 8.000 lei.
 3. Solicite eliberarea unui certificat fiscal care atesta stingerea datoriilor fata de bugetul local. 4. Transmita certificatul fiscal pe adresa de e-mail: stimulent.copiidizabilitati@gmail, inscriind in subiectul e-mailui „certificat fiscal nume solicitant”.

Va reamintim faptul ca la depunerea cererii v-ati exprimat acordul cu privire la verificarea, de catre, Directia Generala de Asistenta Sociala a municipiului Bucuresti, a situatiei dumneavoastra financiare la institutiile compentente si vi s-a semnalat, la depunerea documentelor, faptul ca aveti obligatia de a achita aceste datorii.

 

Va reamintim, de asemenea, faptul ca aceste sume se acorda lunar, incepand cu luna august 2017, din Bugetul local al municipiului Bucuresti, buget care se constituie, in buna parte, din taxele si impozitele achitate de catre cetatenii Capitalei. Suma lunara necesara platii stimulentelor lunare este de 4.800.000 lei (aproximativ un milion de euro lunar). In conditiile in care fiecare cetatean al Capitalei ar inregistra o datorie de 1 leu fata de bugetul local, bugetului i-ar lipsi suma de 413.000 euro, necesara acoperirii a jumatate din numarul copiilor cu dizabilitati din Bucuresti, indreptatiti sa primeasca stimulentul.

 

VA RUGAM SA APRECIATI MODUL IN CARE CETATENII BUNI-PLATNICI AI CAPITALEI ISI INDEPLINESC OBLIGATIILE DE PLATA FATA DE BUGETUL LOCAL, ASTFEL INCAT SOCIETATEA SA POATA FUNCTIONA SI SA ASIGURE PREMISELE UNOR PROGRAME DE INTEGRARE SOCIALA A CATEGORIILOR DEFAVORIZATE SI SA AVETI IN VEDERE FAPTUL CA, NUMAI IN MASURA IN CARE TOTI ACTORII SOCIETATII DEMOCRATICE RESPECTA ACELEASI REGULI, DEZVOLTAREA COMUNITARA DURABILA ESTE POSIBILA.

Lista persoanelor care au solicitat indemnizatiile pentru copii cu handicap si care au obligatii fiscale restante la DITL de sector
Cerere Stimulent