DE RETINUT!!!!

Stimati parinti, beneficiari ai stimulentului financiar pentru copiii incadrati in grad de
handicap, in valoare de 1000 de RON!

Va aducem la cunostinta faptul ca, pentru continuitate si pentru incasarea stimulentului financiar este absolut necesar ca, in momentul in care certificatul de handicap al copilului expira si il reinnoiti, sa trimiteti noul certificat pe e-mail, la copiicuhandicap@dgas.ro sau, personal, fie in Constantin Mille nr. 10, fie in Aleea Turnu Magurele nr 17 A.

Program de lucru cu publicul:
de Luni- Joi
09:00-15:00

Cine beneficiază de stimulentul financiar pentru copiii cu handicap

Dosarele se depun începând cu data de 01 august 2017

ACTELE NECESARE ACORDARII STIMULENTULUI FINANCIAR PENTRU COPIII ÎNCADRAȚI ÎN GRAD DE HANDICAP ÎN VALOARE DE 1000 LEI/LUNĂ

 1. Cerere tip de solicitare a acestui drept, care poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro;
 2. Certificat de naștere al copilului (pentru copiii până în 14 ani), original;
 3. Actul de identitate al reprezentantului legal, original;
 4. Actul de identitate al celuilalt părinte, original; dacă acesta este decedat, certificatul de deces, original; dacă este divorțat, hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, original;
 5. Certificatul de căsătorie sau de divorț al părinților, original;
 6. Actul de identitate al copilului (pentru copiii peste 14 ani), original;
 7. Certificatul de încadrare în grad de handicap, original;
  * Certificatele de handicap emise pe raza Municipiului Bucuresti
 8. Extras de cont pentru plata prin transfer bancar;
 9. Decizie tutore și act de identitate tutore, original – unde este cazul;
 10. Hotărâre plasament și act de identitate asistent maternal, original – unde este cazul.
 11. Certificat de atestare fiscală emis de DITL.

Unde se depun actele de mai sus:

Documentele se depun la sediul Direcției Generală de Asistență Socială a Municipiului București – Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1 SAU la Complexul de Servicii Sociale Ominis din Aleea Turnu Magurele nr. 17A, sector 4. Mijloace de transport: RATB nr. 232 și 102, Statia Ciceu. Metrou: Stația Aparătorii Patriei. Programul de lucru: luni – joi, între orele 09.00-15.00.

SAU 2. Actele pot fi transmise pe adresa de e-mail: copiicuhandicap@dgas.ro. Actele menţionate anterior se vor transmite scanate, la rezoluţie bună, în format pdf. sau jpeg.

RECOMANDĂM EVITAREA DEPLASĂRII ŞI TRANSMITEREA DOCUMENTELOR ÎN FORMAT ELECTRONIC. VĂ ASIGURĂM CA TOATE CERERILE VOR FI ÎNREGISTRATE ŞI PROCESATE.

Vor putea beneficia de stimulentul financiar copiii cu handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ teritorială a municipiului București.

 1. Copiii în vârstă de până la 18 ani;
 2. Cel puțin unul dintre părinți are domiciliul stabil pe raza municipiul București, cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii.;
 3. S-au depus toate actele doveditoare menționate anterior;
 4. La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte toate actele în original (dacă beneficiarul optează pentru depunerea actelor la sediul Complexului de Servicii Sociale Ominis din Aleea Turnu Măgurele nr. 17A, Sector 4, Bucureşti);
 5. Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată fată de bugetul local.(D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusive datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Ministerului de Finanțe Publice – Agenția Națională de Administrație Fiscală. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI ANTERIOR DEPUNERII DOSARULUI SĂ NU AVEŢI AMENZI NEACHITATE-RATB, RUTIERE, TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, ETC.
 6. Stimulentul se acordă doar prin virament bancar.

ACTELE SE DEPUN O SINGURĂ DATĂ, PE PERIOADA DE VALABILITATE A CERTIFICATULUI DE HANDICAP. ÎN CAZUL IN CARE APAR MODIFICĂRI ÎN SITUAŢIA PĂRINTELUI/REPREZENTANTULUI LEGAL/COPILULUI, AVEŢI OBLIGAŢIA A NE INFORMA.

BANII PENTRU DOSARELE DEPUSE, VOR FI VIRAȚI PÂNĂ ÎN ULTIMA ZI LUCRĂTOARE A LUNII URMĂTOARE.
EX: PENTRU LUNA IUNIE 2018, BANII VOR FI VIRATI PĂNĂ PE DATA DE 31 IULIE 2018.

Pentru informatii puteti suna la (021)3142315 (tasta 2), de luni până vineri, 8:30 – 16:30, sau ne puteti contacta si prin e-mail: copiicuhandicap@dgas.ro.

Cerere acordare stimulent copii