Stimați beneficiari,

Vă informăm că plățile aferente stimulentului pentru copiii încadrați în grad de handicap se vor face la sfârșitul fiecărei luni în parte, pentru luna precedentă, urmând ca banii să ajungă în conturile dumneavoastră, până în ultima zi lucrătoare a lunii, în funcție de banca la care aveți deschis contul ( BCR sau alte bănci).

Aveti, mai jos, calendarul plăților pentru anii 2018 și 2019!

DE RETINUT!!!!

Stimati parinti, beneficiari ai stimulentului financiar pentru copiii incadrati in grad de
handicap, in valoare de 1000 de RON!

Va aducem la cunostinta faptul ca, pentru continuitate si pentru incasarea stimulentului financiar este absolut necesar ca, in momentul in care certificatul de handicap al copilului expira si il reinnoiti, sa trimiteti noul certificat pe e-mail, la copiicuhandicap@dgas.ro sau, personal, fie in Constantin Mille nr. 10, fie in Aleea Turnu Magurele nr 17 A.

Program de lucru cu publicul:
de Luni- Joi
09:00-15:00

ÎN ATENȚIA VIITORILOR SOLICITANȚI AI STIMULENTULUI PENTRU COPIII CU HANDICAP,
IN VALOARE DE 1000 RON

În urma ședinței de Consiliul General al Municipiului București din data de 17.05.2018, condițiile de
acordare a stimulentului financiar pentru copiii cu handicap se modifică, începand cu data de 1 iunie
2018, astfel:

– Se acordă solicitanților care au domiciliul stabil de cel puțin 6 luni, in Municipiul Bucuresti, înainte de
depunerea cererii sau viza de reședință, sub rezerva aceleiași condiții: minim 6 luni în Municipiul

 

ACTELE NECESARE ACORDARII STIMULENTULUI FINANCIAR PENTRU COPIII ÎNCADRAȚI ÎN
GRAD DE HANDICAP ÎN VALOARE DE 1000 LEI/LUNĂ

 1. Cerere tip de solicitare a acestui drept, care poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro;
 2. Certificat de naștere al copilului (pentru copiii până în 14 ani), original;
 3. Actul de identitate al reprezentantului legal, original;
 4. Actul de identitate al celuilalt părinte, original; dacă acesta este decedat, certificatul de deces, original; dacă este divorțat, hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, original;
 5. Certificatul de căsătorie sau de divorț al părinților, original;
 6. Actul de identitate al copilului (pentru copiii peste 14 ani), original;
 7. Certificatul de încadrare în grad de handicap, original;
  * Certificatele de handicap emise pe raza Municipiului Bucuresti
 8. Extras de cont al solicitantului pentru plata prin transfer bancar;
 9. Decizie tutore și act de identitate tutore, original – unde este cazul;
 10. Hotărâre plasament și act de identitate asistent maternal, original – unde este cazul.
 11. Certificat de atestare fiscală emis de DITL.
 12. Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale, care poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro;
 13. În cazul în care copilul beneficiază de măsura de protecție specială, este necesară împuternicirea solicitantului, de către persoana care exercită drepturile și obligațiile părintești, cu privire la depunerea cererii și încasarea stimulentului pentru copilul cu handicap
 14. Declarație cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute de H.C.G.M.B. nr. 292/2017 și H.C.G.M.B. nr. 297/2018

 

Unde se depun actele de mai sus:

Documentele se depun la sediul Direcției Generală de Asistență Socială a Municipiului București – Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1 SAU la Complexul de Servicii Sociale Ominis din Aleea Turnu Magurele nr. 17A, sector 4. Mijloace de transport: RATB nr. 232 și 102, Statia Ciceu. Metrou: Stația Aparătorii Patriei. Programul de lucru: luni – joi, între orele 09.00-15.00.

VINEREA NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL

SAU 2. Actele pot fi transmise pe adresa de e-mail: copiicuhandicap@dgas.ro. Actele menţionate anterior se vor transmite scanate, la rezoluţie bună, în format pdf. sau jpeg.

RECOMANDĂM EVITAREA DEPLASĂRII ŞI TRANSMITEREA DOCUMENTELOR ÎN FORMAT ELECTRONIC. VĂ ASIGURĂM CA TOATE CERERILE VOR FI ÎNREGISTRATE ŞI PROCESATE.

Vor putea beneficia de stimulentul financiar copiii cu handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ teritorială a municipiului București.

 1. Copiii în vârstă de până la 18 ani;
 2. Cel puțin unul dintre părinți are domiciliul stabil/reședința pe raza municipiul București, cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii.;
 3. Certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului este emis de către una dintre Comisiile pentru Protecția Copilului de pe raza municipiului București
 4. S-au depus toate actele doveditoare menționate anterior;
 5. La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte toate actele în original (dacă beneficiarul optează pentru depunerea actelor la sediul Complexului de Servicii Sociale Ominis din Aleea Turnu Măgurele nr. 17A, Sector 4, Bucureşti);
 6. Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată fată de bugetul local.(D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusive datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Ministerului de Finanțe Publice – Agenția Națională de Administrație Fiscală. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI ANTERIOR DEPUNERII DOSARULUI SĂ NU AVEŢI AMENZI NEACHITATE-RATB, RUTIERE, TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, ETC
 7. Stimulentul se acordă doar prin virament bancar.

Nu beneficiază de prevederile metodologiei persoanele care:

 1. Nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de prezenta Metodogie;
 2. Au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu se valabile.

 

Stimulentul pentru copilul cu handicap se acordă solicitanților care au domiciliul stabil de cel puțin 6 luni pe raza municipiului București sau reședința pe raza municipiului București de cel puțin 6 luni. Dacă la momentul depunerii cererii nu respectați această condiție, aveți un termen de 10 zile să dovediți îndeplinirea acestui criteriu de eligibilitate, altfel cererea depusă va fi respinsă. La momentul când îndepliniți și această condiție este necesară depunerea unei noi cereri.

 

ACTELE SE DEPUN O SINGURĂ DATĂ, PE PERIOADA DE VALABILITATE A CERTIFICATULUI DE HANDICAP. ÎN CAZUL IN CARE APAR MODIFICĂRI ÎN SITUAŢIA PĂRINTELUI/REPREZENTANTULUI LEGAL/COPILULUI, AVEŢI OBLIGAŢIA A NE INFORMA.

BANII PENTRU DOSARELE DEPUSE, VOR FI VIRAȚI PÂNĂ ÎN ULTIMA ZI LUCRĂTOARE A LUNII URMĂTOARE.

 

Pentru informatii puteti suna la (021)3142315 (tasta 2), de luni până vineri, 8:30 – 16:30, sau ne puteti contacta si prin e-mail: copiicuhandicap@dgas.ro.

Cerere acordare stimulent copii

Declaratia cu privire la indeplinirea conditiilor

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal