Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 

Hotărârea nr. 476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale

 

Codul Muncii din 2003 Republicat cu modificările și completările ulterioare

 

LEGE 292 20/12/2011 – Portal Legislativ

 

HG 867 14/10/2015 – Portal Legislativ

 

HOTARARE 797 08/11/2017 – Portal Legislativ

 

LEGE 215 23/04/2001 – Portal Legislativ

 

LEGE 17 06/03/2000 – Portal Legislativ

 

LEGE 153 28/06/2017 – Portal Legislativ

 

LEGE 250 17/12/2016 – Portal Legislativ

 

LEGE 98 19/05/2016 – Portal Legislativ

 

LEGE 101 19/05/2016 – Portal Legislativ

 

HG 395 02/06/2016 – Portal Legislativ

 

ORD DE URGENTA 98 14/12/2017 – Portal Legislativ