ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI CARE DORESC SĂ SE AFILIEZE PROGRAMULUI VOUCHER MATERNA BUCUREȘTI.

Unitățile sanitare publice/private și farmaciile care doresc să se aflilieze programului Voucher Materna București sunt rugate să ne transmită un e-mail pe adresa voucher.materna@dgas.ro în care să ne furnizați nume/prenume, funcția și numărul de telefon al persoanei de contact din partea dvs.

Condiții de acordare a VOUCHER-ULUI MATERNA, IN VALOARE DE 2000 RON

Se acordă beneficiarilor care au domiciliul stabil de cel puțin 6 luni, in Municipiul Bucuresti, înainte de depunerea cererii sau viza de reședință, sub rezerva aceleiasi conditii: minim 6 luni in Municipiul Bucuresti.

Adeverinta medicala trebuie sa fie eliberata de catre un medic de ginecolog, si sa fie emisa in luna in care se depune dosarul pentru acordarea Voucherului Materna.

IMPORTANT

– Programul Voucher Materna se adreseaza doar femeilor care sunt gravide la momentul depunerii dosarului, pentru cele care au nascut se acordă stimulentul pentru nou – născut – conditii de acordare și alte informații găsiți în secțiunea Stimulente Financiare – Stimulent Nou-Născut.

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București va derula programul privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din Bucuresti, pentru achitarea medicamentelor si serviciilor medicale, denumit Voucher-ul Materna București.

Voucher-ul Materna Bucuresti se acordă oricărei femei cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil în București sau viză de reședință, de cel puțin 6 luni pe raza Capitalei, la data depunerii cererii, după săptămâna a 10 – a de sarcină.

Actele necesare sunt:

cerere-tip

copie după C.I. a femeii gravide. În cazul vizei de reședință, copia se face și după verso-ul cărții de identitate. *

certificat fiscal emis de către DITL de sector prin care se atestă lipsa datoriilor față de bugetul local.

adeverință eliberată de un medic ginecolog în care se atestă vârsta biometrică a sarcinii și copie a ecografiei de confirmare a sarcinii incipiente, după caz.

la intrarea în săptămâna a 24-a de sarcină, se revine cu o nouă adeverință de la medicul ginecolog în care se atestă vârsta biometrică a sarcinii și o copie a ecografiei morfologiei de sarcină trimestrul II, după caz.

* documentul prin care se face dovada domiciliului/resedintei este cartea de identitate si viza de flotant. Nu sunt acceptate copiile de pe pasaport/permis de sedere/certificate de inregistrare etc.

Voucherele au fiecare câte o valoare de 1000 lei, împărțite în tichete de câte 50 lei, acordându-se de două ori:

1. După procesarea cererii se acordă primul voucher, în valoare de 1000 lei.

2. După intrarea în săptămâna a 24-a de sarcină se acordă al doilea voucher, la cererea femeii gravide. Este interzisă acordarea de rest în bani la vouchere.

Fiecare gravidă beneficiază de vouchere în valoare de 2000 lei, indiferent de numarul feților. În cazul sarcinilor gemelare, valoarea voucher-ului nu se dublează.

Serviciile și produsele care pot fi achiziționate cu voucher-ul MATERNA

1. Orice serviciu medical necesar monitorizării sarcinii, din orice clinică publică sau privată, cu care societatea emițătoare a voucher-ului are contract. Serviciul medical nu trebuie să fie neaparat de ginecologie-obstetrică.

2. Orice tratament medicamentos, inclusiv suplimente nutritive sau dispozitive medicale, din orice farmacie sau diferența dintre prețul de referință decontat de către CASMB și prețul la raft.

Lista unitatilor este disponibila pe site-ul www.dgas.ro.

La data demarării programului ( 11.06.2018 ), gravidele între săptămâna 25-39 vor putea beneficia de cele doua vouchere in valoare de 2000 lei, care vor fi acordate o singura data, cu conditia ca cererea sa fie depusa in termen de 60 de zile de la data anuntarii demararii programului de depunere a cererilor.
* Dupa trecerea celor 60 zile, gravidele dupa saptamana 24, vor putea primi doar voucherul corespunzator acestei perioade de sarcina, respectiv un singur voucher de 1000 lei.

Cererile privind acordarea voucher-ului MATERNA se pot depune atât fizic, de luni până joi, între orele 9:00-15:00, începând cu data de 11 iunie 2018, cât și în format electronic, DOAR la adresa de e-mail voucher.materna@dgas.ro ( e-mailurile transmise mai devreme de data de 11 iunie 2018 nu sunt procesate).

Punctele de primire pentru dosarele acordării voucherelor materna, începând cu 11 iunie 2018 sunt:

1. #bebedebucuresti – Sos. Ștefan cel Mare nr. 1, sector 1;

2. #bebedebucuresti – ( în incinta Complexului de Servicii Sociale – Ominis) – Aleea Turnu Magurele nr. 17A, sector 4;

3. #bebedebucuresti – ( în incinta sediului Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București ) – Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1.

Program de lucru cu publicul , de luni până joi, 9:00 – 15:00.

Cererile transmise în format electronic vor fi doar în format pdf. la rezoluție de 200 x200 dpi.

Cererile transmise electronic care nu sunt scanate la rezoluția cerută sau care conțin documente în format jpeg., sau care sunt trasmise prin alte mijloace/la alte adrese de e-mail ale D.G.A.S.M.B., nu vor fi procesate.

În termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea cererii și documentelor care o însoțesc, secretariatul tehnic constituit la nivelul D.G.A.S.M.B. analizează dosarele în fiecare zi de marți a săptămânii și întocmește lista persoanelor eligibile. Persoanele eligibile vor fi înștiințate, în scris, doar pe e-mail, cu privire la data și ora la care se pot prezenta la sediul D.G.A.S.M.B. indicat pentru ridicarea voucher-ului. La ridicarea voucher-ului se poate prezenta gravida sau o persoana desemnată de catre aceasta, print-o declarație a cărei model se va descarca de pe site-ul DGASMB.

Pentru informații vă stăm la dispoziție la numarul de telefon 021.314.23.15 si la adresa de e-mail: voucher.materna@dgas.ro

Regulament de acordare a Voucherului Materna – HCGMB nr. 260/2018

Cerere

Declaratie

Lista unitatilor afiliate Voucherului Materna