IN ATENȚIA VIITORILOR BENEFICIARI AI STIMULENTULUI PENTRU INTEGRAREA SOCIALA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP, IN VALOARE DE 500 RON

În urma ședinței de Consiliul General al Municipiului București din data de 17.05.2018, condițiile de acordare a stimulentului financiar pentru persoanele adulte cu handicap se modifica, incepand cu data de 1 iunie 2018, astfel:

– Se acordă beneficiarilor care au domiciliul stabil de cel puțin 6 luni, in Municipiul Bucuresti, înainte de depunerea cererii sau viza de reședință, sub rezerva aceleiasi conditii: minim 6 luni in Municipiul Bucuresti.

Stimulent pentru Integrarea Socială a Persoanelor Adulte cu Handicap

Beneficiarii stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap în valoare de 500 de lei/lunar sunt adulții cu handicap, încadraţi în oricare dintre cele 4 grade de handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti, si certificatul de încadrare în grad de handicap este emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului București.

Documentele necesare acordării stimulentului de integrare socială a persoanelor adulte cu handicap se depun la sediul din strada Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București (zona Cercului Militar – Calea Victoriei)

Program de lucru cu publicul, de Luni- Joi, 09:00-15:00.

Cererile însoțite de extrasul de cont pot fi trimise și prin poștă la adresa direcției: str. Constantin Mille nr 10 sector 1, Bucureşti, cu precizarea că data de înregistrare a acesora va fi data sosirii corespondenței în instituție.

Totodată aveţi posibilitatea să depuneţi cererea în format electronic, pe site-ul nostru www.dgas.ro secţiunea Stimulente financiare, accesand link-ul online.dgas.ro.*
STIMULENTUL VA FI ACORDAT DOAR PRIN VIRAMENT BANCAR.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND DEPUNEREA ONLINE:

Înainte de a încărca online cererea pentru stimulentul pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap vă rugăm să vă asigurați că ați parcur următorii pasi

1. că aveți completate toate rubricile din cerere și că ați semnat-o.

2. ați scannat, fotografiat cererea și extrasul de cont la rezoluție bună (să poată fi citită)

3. ați salvat documentele scannate pe calculator/galerie foto astfel încât să puteți să le găsiți ușor atunci când le veți încărca

Acum puteți deschide aplicația online din Secțiunea Stimulente Financiare – Stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap, butonul portocaliu ”online.dgas.ro”

În fereastra denumită ”Cerere nouă depusă online” se completează toate câmpurile.

La data emitere (se selectează anul, luna și ziua din calendarul care se deschide, folosind săgețile)

Bifați la ”Relația solicitantului cu persoana adultă cu handicap” doar dacă solicitantul nu este persoana cu handicap.

Pentru secțiunea ”Persoana adultă cu handicap”

Dacă la sectiunile de mai sus ați trecut datele de identificare ale persoanei cu handicap puteți folosi butonul din dreapta ”Copiază datele de la solicitant”

În acest moment se completează automat câmpurile aferent datelor personale.

Vă rugăm să completați secțiunea ”Date despre certificatul de handicap”

La secțiunea ”Detaliile virării stimulentului” ATENȚIE! Aici se vor completa numele prenumele CNP titular IBAN și Cod IBAN cu datele aferente persoanei cu handicap! Excepția se aplică numai pentru tutore sau curator.

După ce ați parcurs pașii de mai sus încărcați documentele scannate/pozele (cerere și extras). ATENȚIE! Se apasă butonul ”Încarcă o imagine” se alege documentul scannat sau poza. Dacă aveți două poze (cererea este separată de extrasul de cont) după ce ați încărcat prima poză apăsați încă odată pe butonul ”Încarcă o imagine” și alegeți celălalt document poză.

Bifați ”Nu sunt robot”

Apăsați butonul ”Obține număr și data de înregistrare”

Vă rugăm să vă notați numărul de înregistrare primit!

După ce ați primit numărul de înregistrare nu mai trimiteți pe e-mailul instituției documentele dvs. sau numărul de înregistrare.
ODATĂ GENERAT NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE FIGURAȚI ÎN BAZA NOASTRĂ DE DATE CU CERERE VALIDĂ!!!

Condiții de acordare:
• Se acordă pentru adulții cu handicap care au domiciliul stabil/reședința pe raza municipiului București;
• Certificatul de încadrare în grad de handicap este emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului București;
• S-au depus toate actele doveditoare menționate anterior;
• Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local. (D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusiv datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală)

Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:
a) nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologie;
b) au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
c) adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro;
d) adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau condamnaţi definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii ori detenţiei;
e) adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

Beneficiul de asistență socială are caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii și încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au dus la stabilirea dreptului.

Documentele doveditoare, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap, cartea de identitate sau buletinul de identitate, extras de cont pentru persoanele adulte cu handicap/titularul cererii, actul de identitate al reprezentantului legal/tutore vor fi centralizate la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul sectorului unde beneficiarul figurează cu domiciliu stabil/reședința.

Având în vedere anvergura acestui proiect, cât și timpul necesar pentru ca Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector să centralizeze documentele pentru adulții cu handicap și să transmită informațiile către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, implenemtarea acestui proiect intră în vigoare la două luni de la data la care a fost comunicată/adusă public la cunoștință Hotărârea Consiliul General al Municipiului București privind acordarea unui stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap.

Stimulentul rămas neîncasat de către persoana cu handicap decedată, pe luna în care a avut loc decesul, și, după caz, stimulentul cuvenit și neachitat până la deces, se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun.

Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector răspund de corectitudinea datelor transmise către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, respectiv a situațiilor lunare centralizatoare privind documentele ce stau la baza acordării stimulentului, depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza sectorului.

Pentru informatii puteti suna gratuit la TelVerde 0800.821.218, de luni până vineri, 8:30 – 16:30, sau ne puteti contacta si prin e-mail: adulticuhandicap@dgas.ro

Cerere Adulti Handicap

COMUNICAT procedură declarație persoană imputernicită

Declarație

Anunț pentru solicitanții cu datorii DITL