Bulevardul Theodor Pallady nr. 64, Sector 3, Bucureşti

COMPLEXUL INTEGRAT DE SERVICII SOCIALE PENTRU ADULŢI – SFÂNTUL IOAN are doua componente:

CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ
Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială”, este de a asigura servicii de evaluare, integrare/reintegrare social și monitorizare pentru persoanele fără adăpost aflate pe raza municipiului București.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de zi pentru integrare/reintegrare socială” sunt persoanele adulte sau familiile fără adăpost aflate pe raza municipiului București.

ADĂPOST DE NOAPTE

Scopul serviciului social „Adăpost de noapte”, este de a asigura servicii de găzduire pe timpul nopţii pentru persoanele fără adăpost de pe raza municipiului Bucureşti, care nu dispun de mijloacele necesare asigurării înnoptării în condiţii de siguranţă şi servicii de facilitare a reintegrării sociale a acestora.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Adăpostul de noapte sunt persoanele fără adăpost de pe raza municipiului Bucureşti.