Acte si formulare necesare accesarii serviciului social

1 Serviciul Protectia Copilului

1.1 Compartimentul pentru copii cu autism sau cu tulburări de spectru autist

1.2 Centre de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani AnTanTé

2 Serviciul Anchete Sociale

2.1 Compartimentul Urgenţe Sociale

3 Serviciul Protecţia Persoanelor Adulte

3.1 Centrul destinat agresorilor familiali – “O nouă şansă”

3.2 Compartimentul Centrul de Asistenţă pentru Mamă şi Copil

3.3 Policlinica Socială

3.4 Spălătorie Socială

4 Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi „Sf. Ioan”

4.1 Centrul Rezidenţial şi Adăpostul pentru Familii

4.2 Căminul pentru Persoane Vârstnice

Serviciul Complex de Servicii Socio-Medicale al Municipiului Bucureşti

5 Serviciul Cantine Sociale