Facilitarea depunerii dosarelor în vederea acordării stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap

În scopul înlesnirii depunerii dosarelor pentru acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vine în ajutorul dumneavoastră și adoptă prezenta procedură.

Persoanele adulte cu handicap, nedeplasabile, care, din motive medicale nu se pot prezenta la o agenție bancară pentru a deschide un cont bancar, pot depune la D.G.A.S.M.B., pe lângă documentele prevăzute în H.C.G.M.B. nr. 330/2017 și o declarație de consimțământ, în vederea acordării stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap, conform modelului DE MAI JOS prin care are posibilitatea să împuternicească o persoană căreia să-i fie virat stimulentul, declarație însoțită de extrasul de cont al persoanei împuternicite.

Această declarație va fi semnată atât de persoana adultă cu handicap cât și de persoana împuternicită.

DECLARAȚIILE NU SUNT NECESARE A FI AUTENTIFICATE LA NOTAR

Odată cu semnarea și depunerea acestei declarații, persoanei împuternicite îi revin anumite obligații, în sensul în care aceasta înțelege că pentru stimulentul acordat de instituția noastră va trebui să colaboreze cu reprezentanții instituției noastre, asigurând accesul acestora atât la domiciliul persoanei cu handicap cât și la documentele doveditoare privind modul în care au fost cheltuiți banii pentru persoana adultă cu handicap.

+4 021 314.23.15 si 0800.821.218 (Apel Gratuit)|registratura@dgas.ro
­

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti

Adresa: Strada Foişorului nr. 56-58, sector 3, Bucureşti | Telefon: 021 314.23.15 | Fax: 021 314.23.16 | E-mail: registratura@dgas.ro

Noutăți D.G.A.S.M.B

Centrele Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București

Servicii pentru copii

Servicii pentru persoanele dependente

Servicii Medicale

Cantine Sociale

Servicii pentru adulţi

Vârstnici

Spălătorii Sociale

Structuri de Economie Socială